Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

145648 Projectmanager bijzondere klussen op Zuid, cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager bijzondere klussen op Zuid
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Op Rotterdam-Zuid vinden twee grote gebiedsontwikkelingen plaats, Feyenoord-City en de Rijnhaven. Beide projecten dragen met grote aantallen woningen en voorzieningen fors bij aan de groei van Rotterdam.  In FC zijn naast het stadion, winkels en een park meer dan 3000 woningen gepland en in de Rijnhaven zijn plannen in voorbereiding voor ca. 2500 woningen, 100.000m kantoor en voorzieningen en een groot park. Binnen deze twee grote projecten doen zich speciale 'klussen' voor
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio/eind maart 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-28
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 3 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 110-115
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 11. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
 
Documents:

Functieprofiel Bijzondere Klussen op Zuid (003).docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Feb 2020 9:28 — 9 Mar 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:90 Total:90 Browser , (35.174.62.162 - 6)