Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147275 Mendix advanced business engineer - Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Mendix Advanced Business Engineer
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen Rotterdam. Binnen een agile scrum team werk je als lead-Business Engineer aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Kleinpolderplein 5
 • Startdatum: z.s.m naar verwachting medio april 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: Ja, 3 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: € 70 - € 95
 • Data voor verificatiegesprek: week 14 (telefonisch)
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

funcrtieprofiel Mendix Advanced Business Engineer MOR mrt 2020.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Mar 2020 11:40 — 31 Mar 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:84 Total:89 Browser , (18.232.31.206 - 7)