Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147853 Projectmanager samenvoegen op Zuid, cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager samenvoegen op Zuid
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als senior projectmanager verzorg (organiseer) je het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een gebiedsontwikkelingsproject(en) en heb je de dagelijkse leiding.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: Wens is z.s.m., maar zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de corona-maatregelen. Naar verwachting start binnen 6 weken na gunning.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-28 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: Maximaal 2 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 110 -120 euro per uur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 14/15. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

2020_Functieprofiel PM Samenvoegen op Zuid.II.docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Mar 2020 8:00 — 6 Apr 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:74 Total:74 Browser , (3.236.116.27 - 6)