Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

147870 Agile coach - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Canan Kaya

00

c.kaya4@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Agile coach
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Doel is om tot een omgeving te komen waar er daadwerkelijk Scaled Agile gewerkt kan worden. Een van de onderliggende vraagstukken is hoe Architectuur en de architectuurproducten in deze dynamiek op een effectieve manier een rol kunnen innemen.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting begin April 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16-20 uur
 • Duur opdracht: 9 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK:  12
 • Tariefrange: €90 - €100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen telefonisch worden gehouden in week 15. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Agilecoach voor DAS_.docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Apr 2020 17:25 — 9 Apr 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:9 load:86 prerender:91 Total:96 Browser , (35.172.224.102 - 7)