Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

148433 Machine Safety Specialist (senior) - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Machine Safety Specialist (senior)
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Het doel van dit project is om de bestaande en deels technisch verouderde bruggen en sluizen te moderniseren en om te bouwen om op afstand bestuurd te kunnen worden. Het gaat om 13 beweegbare bruggen over de Schie, de Achterhavenkeersluis en de Parksluizen te Rotterdam.
 • Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting eind april 2019
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 8 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: maximaal verlengen met 12 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 100-120 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 16. Gesprekken zullen plaatsvinden via Skype o.i.d.. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel Machine Safety Specialist sr FSK 12.docx 131 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 Apr 2020 10:28 — 17 Apr 2020 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:74 Total:79 Browser , (54.92.164.9 - 6)