Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

148939 Inkomensconsulent - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Salini Ramlakhan

010-2675040

sk.ramlakhan@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent
 • Cluster: W&I
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening in het kader van de Participatiewet, IOAW of Bijzondere Bijstand. Het bieden van snelle inkomenszekerheid staat centraal waarvan aan je wordt gevraagd om fraudealert te zijn om oneigenlijk misbruik van de bijstand te voorkomen.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum:  01-05-2020
 • Aantal medewerkers: 10
 • Uren per week: 32 - 36 uur per week
 • Duur opdracht: tot 01-11-2020
 • Verlengingsopties: 6 tot 12 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange:  €45-€50
 • Data voor verificatiegesprek: De gesprekken vinden plaats in week 16/17 telefonisch.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 15 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Inkomensconsulent Intake.docx 125 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Apr 2020 16:58 — 17 Apr 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:77 prerender:82 Total:82 Browser , (3.238.72.180 - 7)