Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

150631 Cognos Migratie specialist - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Cognos Migratie specialist
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Cognos versie 10.2 wordt gebruikt als de standaard rapportage tool van de gemeente Rotterdam. IBM heeft aangegeven dat support op versie 10.2 afloopt. Cognos Analytics (CA) is de opvolgende versie van Cognos 10. Om Cognos 10 uit te kunnen faseren dienen rapportages e.d. gemigreerd te worden naar CA.
 • Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179
 • Startdatum: 1 juni
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 40
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €85 - €95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van 23. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

DAS CA migratie specialist.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 May 2020 10:10 — 20 May 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:5 load:85 prerender:89 Total:95 Browser , (18.232.31.206 - 6)