Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

151625 Vooraankondiging dienstverlening ICT t.b.v. werving&selectie Defensie

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Miguel Dominguez de Bruyn

+31622437291

m.dominguezdebruyn@mindef.nl

Information

Description:
De aanbestedende dienst heeft een marktconsultatie uitgevoerd om een breder inzicht te krijgen van reeds bestaande software die realtime en online game profiel data vertaalt naar gemeten softskills van bestaande populaire online games zoals onder andere : Counterstrike, League of legend. DOTA, Rainbow Six, Battlefield, Fortnite, Overwatch, Minecraft etc., die leiden naar baan gerelateerde competenties en skills (voor Defensie). Het maakt hierbij gebruik van wetenschappelijke gevalideerde AI. De software leidt de kandidaten naar 1 of meerdere interessegebieden van Defensie en/ of individuele functies.

De aanbestedende dienst is op basis van deze marktconsultatie tot de conclusie gekomen dat er op dit moment slechts één leverancier in staat is om met bewezen software, in combinatie met de benodigde technische ondersteuning, deze dienstverlening te leveren.

De aanbestedende dienst is daarom voornemens om IAMPROGREZ op voet van artikel 2.32 lid 1 sub b onder 2 Aanbestedingswet 2012 - uit te nodigen voor een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

Zie het marktconsultatieverslagdocument en de technische onderbouwing van IAMPROGREZ.

Indien u nog vragen, klachten, bezwaren en/of opmerkingen heeft over deze beslissing verzoek ik u contact op te nemen met M. Dominguez de Bruyn, +31 6 22 43 72 91, m.dominguezdebruyn@mindef.nl. 

Indien binnen 30 kalenderdagen na het verzenden van deze vooraankondiging geen bezwaar is gemaakt door het laten betekenen van een (kort-geding) dagvaarding bij de aanbestedende dienst (kopie M. Dominguez de Bruyn) vervalt het recht om bezwaar te maken deze tegen beslissing.
Documents:

Bijlage A technische onderbouwing IAMPROGREZ.pdf 127 Kb

Download

Preview

Verslag marktconsultatie gamified recruitment versie 1.0.pdf 127 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:74 Total:94 Browser , (3.236.116.27 - 6)