Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

153055 Inkomensconsulent Tozo 28 fte - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent Tozo
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Het voorbereiden en beoordelen of ondernemers in aanmerking komen voor een inkomensvoorziening in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).
 
 • Werklocatie: Vanuit huis, kandidaat heeft zelf de beschikking over computer met internetverbinding en een telefoon
 • Startdatum: Juni 2020
 • Aantal medewerkers: 28
 • Uren per week: 32 - 36 uur per week
 • Duur opdracht: Ongeveer 16 weken
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €42.50 - €50.00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de tweede/derde week juni via MS Teams. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 30 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan twee kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Inkomensconsulent Tozo.docx 21 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
5 Jun 2020 13:07 — 12 Jun 2020 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (3.238.72.180 - 6)