Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

154238 Senior data scientist - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior data scientist
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Senior data scientist ga jij de senior expertise leveren voor succesvolle initiatie en uitvoering van Data science projecten.
Data scientists worden ingezet om patronen te ontdekken in grote hoeveelheden interne en externe data om de uitvoering van werkzaamheden binnen organisaties te versnellen en/of te verbeteren. Hiervoor gebruiken zij geavanceerde 'machine learning' algoritmes die bijvoorbeeld voorspellingen kunnen doen over uitkeringsfraude (doel: geld besparen door minder fraude) of verkeersongevallen in de stad (doel: minder verkeersongevallen door risicovolle wegvakken veiliger te maken).
 • Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179
 • Startdatum: medio augustus
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 100-110
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 30. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden.
 
Documents:

Functieprofiel Senior data scientist - cluster BCO.docx 126 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Jul 2020 11:50 — 24 Jul 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:3 load:73 prerender:78 Total:78 Browser , (18.232.31.206 - 6)