Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

154842 Maastunnel fietsmedewerkers (flexpool) - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Flexpool
Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende een flexpool van 12 tot 20 kandidaten voor de functie Maastunnel fietsmedewerkers voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd

Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Maastunnel fietsmedewerker
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht: Als Maastunnel fietsmedewerker ben je gastheer/vrouw van de Maastunnel. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de mensen (dit kunnen inwoners van de stad Rotterdam zijn, toeristen, oude mensen en jonge mensen) waarbij je informeert over de vervoersmogelijkheden en het vervoer faciliteert. Dit doe je, uiteraard, op een klantvriendelijke manier.
 • Werklocatie: Maastunnel
 • Startdatum: medio juli
 • Aantal medewerkers: variërend, graag toelichten in het Plan van Aanpak
 • Uren per week: 784
 • Duur opdracht: 5 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x  met maximaal 2 maanden
 • FSK: 4
 • Tariefrange: 20,00-24,50 excl. btw en incl. TOD
 • Afwijkende werktijden: avond- en weekenddiensten
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 29. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver moet 3 kandidaten aanbieden in één inschrijving, de 3 kandidaten worden beoordeeld op de gestelde eisen.
 
Documents:

Functieprofiel voor flexpool Maastunnel fietsmedewerkers.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
7 Jul 2020 18:00 — 15 Jul 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:80 Total:84 Browser , (35.172.164.32 - 7)