Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

155341 (Senior) Functioneel beheerder SAS - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Functioneel beheer SAS
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als functioneel beheerder van BI-producten ben jij samen met je collega beheerders verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de BI-applicaties waarmee we de data ontsluiten. Voor de implementatie van SAS VA zoeken we een gedreven functioneel beheerder die in staat is om afspraken te maken en processen in te richten. We nemen SAS VA af als een managed service en als functioneel beheerder neem je de regierol en ben je intermediair.
 • Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179
 • Startdatum: eind juli
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €80 - €90
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 30. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
 
Documents:

Profiel (senior) Functioneel beheer SAS.docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Jul 2020 13:45 — 16 Jul 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:73 prerender:73 Total:73 Browser , (44.212.96.86 - 7)