Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

156132 Procesadviseur Water - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Procesadviseur Water
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als procesadviseur Water ben je de expert op het gebied van nautische kennis en wet- en regelgeving. Je draagt bij aan de opgave Water in Rotterdam, een complexe en uitdagende opgave die uit verschillende onderdelen bestaat.
Belangrijke opdrachten binnen de functie zijn het analyseren en in beeld brengen van wet-, regelgeving en eigendom op en aan het water. Daarnaast het in beeld brengen van coördinatie, mandateringen en verantwoordelijkheden op en aan het water: denk hierbij aan handhaving, beheer en onderhoud.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / thuis
 • Startdatum: 1 september 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 12-24 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1x6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 85-100 euro per uur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 31. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel procesadviseur Water (2).docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Jul 2020 9:28 — 28 Jul 2020 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:80 prerender:85 Total:85 Browser , (3.233.242.67 - 7)