Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

156251 Medewerker gebruikersondersteuning Servicepunt - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Medewerker gebruikersondersteuning Servicepunt
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Een Medewerker Gebruikersondersteuning & Regie verzorgt de ondersteuning aan gebruikers. Deze ondersteuning bestaat uit:
 • Servicepunt: verzorgt aan de hand van werkorders de ondersteuning voor de mobiele ICT-middelen.
 • Werkplekbeheer: verzorgt de 2e lijn ondersteuning aan gebruikers voor de voorzieningen op de werkplek en vergaderruimtes
 • Servicedesk: je bent het eerste aanspreekpunt voor ICT. Je registreert en lost voor zover mogelijk zelf vragen en storingen op of verwijst door naar de juiste oplosgroep, conform de richtlijnen van de afdeling.
 • Werklocatie: Wisselende locaties, voornamelijk Librijesteeg 1
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin augustus 2020
 • Aantal medewerkers: 1-3
 • Uren per week: 36 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €40 - €45
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 31/32. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Medewerker Gebruikersondersteuning Servicepunt - cluster BCO.docx 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
23 Jul 2020 14:15 — 30 Jul 2020 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:84 Total:84 Browser , (35.175.191.46 - 6)