Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

156505 Managementassistent secretariaat Publieke Gezondheid GGD

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Randvoorwaarden werving inhuurmedewerkers Corona

Op dit moment ligt er een opgave bij de GGD i.v.m. de huidige corona-crisis. Op de korte termijn worden verschillende functies uitgezet; medisch administratief medewerker, bron- en contactonderzoek medewerker, bemonsteraar, etc.

Tarief
Per rol wordt een vast tarief gehanteerd. Dit tarief is inclusief reiskosten, maar exclusief ORT en overwerk (zie bijlages voor specificatie percentages).

Voor deze uitvraag geldt een vast uurtarief van: €40

Startdatum: z.s.m.
Aantal medewerkers: 1
Locatie: Schiedamsedijk 95 (op kantoor)
Periode: 6 maanden
Verlengingsopties:   4 x 3 maanden

Beschikbaarheid
Kandidaten dienen minimaal 3 dagen (24 uur) per week beschikbaar te zijn voor de duur van 6 tot 18 maanden. Geen mogelijkheid tot verlof gedurende eerste 3 maanden.

Aanlevering en beoordeling cv's
Om het proces te versnellen vragen we om de cv's op onderstaande manier aan te leveren:
 • Documentnaam: naam + functie + naam leverancier
 • Op het cv graag volgende gegevens toevoegen:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BIG registratie (indien van toepassing)
  • beschikbaarheid (uren en werkdagen + periode/duur beschikbaarheid)
  • uurtarief

We streven ernaar om binnen 5 werkdagen na sluiting een terugkoppeling te geven. Manager kan direct contact met kandidaten opnemen ter selectie. In andere gevallen vindt er geen gesprek plaats, maar vindt selectie plaats op basis van cv. We vragen de partijen ook hier om flexibiliteit. Zodra er iets bekend is zal dit worden teruggekoppeld.

Aan te leveren documentatie:
Wanneer een medewerker gaat starten, dienen de volgende documenten aangeleverd te worden via Negometrix:
 • Getekende integriteitsverklaring
 • Kopie VOG, ten minste op 11,12 en 13 (of aanvraagbewijs indien nog niet aanwezig)
 • CV met daarin de vermelding van het in dit document aangegeven uurtarief

Facturatie
 • Enkel gewerkte uren worden uitbetaald
 • ORT en overwerk moeten los gefactureerd worden

Beoordeling
Op basis van de inhoud van het aangeleverde CV wordt in relatie tot het gevraagde functieprofiel bepaald of een kandidaat geschikt is.

Omdat er met een vast tarief wordt gewerkt, zullen cv's op volgorde van binnenkomst beoordeeld worden. Bij voldoende ontvangen cv's kan een uitvraag eerder gesloten worden.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
 
Documents:

Managementassistent Corona.docx 121 Kb

Download

Preview

Percentages overwerk.PNG 63 Kb

Download

Toelage onregelmatige dienst.pdf 24 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Jul 2020 15:30 — 29 Jul 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:9 load:79 prerender:84 Total:84 Browser , (18.204.56.97 - 6)