Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

156598 Projectleider systeemanalyse - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alexander Sikkens

0102671050

a.sikkens@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectleider Systeemanalyse
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Assetmanagement vraagt om verdere professionalisering van de data, het bouwen van een (zoveel mogelijk automatisch) actueel systeemoverzicht en het bedenken, uitvoeren en implementeren van meerdere complexe informatievraagstukken (Zowel vanuit het Informatieplan Water en het GRP 2016-2020).
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: 1-9-2020
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: 20-24 uur
 • Duur opdracht: 24 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 13
 • Tariefrange: 100 - 130 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 32/33. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 6 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Aug 2020 10:28 — 12 Aug 2020 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:86 prerender:91 Total:91 Browser , (3.238.72.180 - 7)