Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

156983 Projectleider/Adviseur reductie papieren stromen - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectleider/Adviseur reductie papieren stromen
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De gemeente Rotterdam is op zoek naar een ervaren projectleider op het gebied van digitalisering. De opdracht behelst de voorbereiding (onderzoek), uitwerking en afstemming van maatregelen om de instroom van papieren (post)stukken structureel en systematisch te verminderen, door via slimme technologie burgers en bedrijven te verleiden om meer gebruik te maken van digitale technologieën en hun informatie digitaal aan te leveren.
 • Werklocatie: Thuiswerken, volgens de geldende richtlijnen anders Wilhelminakade 179
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-36 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden
 • FSK: 13
 • Tariefrange: 90 - 115 exclusief btw
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 33. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
 
Documents:

Functieprofiel Projectleider_Reductie_papieren_stromen - cluster BCO.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Aug 2020 11:00 — 11 Aug 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:75 prerender:85 Total:90 Browser , (35.174.62.162 - 7)