Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

156997 Adviseur - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Adviseur
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als adviseur ben je binnen het programma GERS (Gedigitaliseerd en Rotterdams Samenwerken) verantwoordelijk voor de uitwerking van een aantal onderzoeken en uitdagingen. In eerste instantie betreft het een uitwerking van de wijze waarop het huidige programma naar de lijnorganisatie kan worden gebracht. Hierbij is er aandacht vereist voor capaciteit, procedures en financiën. Een tweede opdracht betreft een initieel onderzoek naar een overgang van een (huidig) on-premise DMS naar een SAAS-oplossing in de cloud. Daarbij staan technische en organisatorische gevolgen centraal.
 • Werklocatie: Thuiswerken, volgens de geldende richtlijnen anders Wilhelminakade 179
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16-28
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1x6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 90-110 exclusief btw
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 33. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee 
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel_DAS_Adviseur_algemeen (002).docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Aug 2020 18:30 — 12 Aug 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:89 Total:94 Browser , (35.172.224.102 - 7)