Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

158554 Medior operational auditor - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Medior operational auditor
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
  Als Medior operational auditor op de afdeling Stadsontwikkeling is het jouw taak om met een onafhankelijke blik projecten te toetsen met een audit. Dit doe je op het gebied van proces-aspecten die cruciaal zijn voor het slagen van een project.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam / thuis
 • Startdatum: 10 september 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 85-100
 • Detavast: Ja, mogelijkheid tot kosteloze overname na 12 maanden.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 37. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden.

 
Documents:

Functieprofiel Medior operational auditor - cluster SO.docx 23 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Aug 2020 11:45 — 7 Sep 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (35.174.62.162 - 6)