Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

158592 Business Information Manager JongerenLoket - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam:  Business Information Manager JongerenLoket
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De BIM'er vertegenwoordigd het JongerenLoket in de ICT programma's. Specifiek voor het ICT programma van Werk & Inkomen alsook de collega-afdeling Prestatie 010.
 • Werklocatie: Stadhuis, coolsingel 41 Rotterdam | thuiswerken volgens RIVM richtlijnen
 • Startdatum: z.s.m. in september 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 9 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 80 - 95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in op 9 september. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

BIM.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Aug 2020 17:00 — 4 Sep 2020 17:05

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:82 prerender:82 Total:87 Browser , (34.239.154.240 - 6)