Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

159203 Taxateur niet-woningen (haven gebonden) - cluster DV

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Taxateur niet-woningen (haven gebonden)
 • Cluster: Dienstverlening
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Je bepaalt op basis van kengetallen, taxatiewijzers, (activa) administraties de WOZ-waarden van interessante, haven gebonden onroerende zaken. De waarderingen vinden overwegend plaats in overleg met belanghebbenden en/of adviseurs. Je houdt je tevens bezig met het verwerken van mutaties en het afhandelen van waarde bezwaarschriften en beroepszaken.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting begin oktober 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16 tot 32 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: € 120 - € 130
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 39/40 Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal  2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel taxateur niet-woningen haven gebonden.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Sep 2020 14:00 — 18 Sep 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:85 Total:85 Browser , (3.238.225.8 - 7)