Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

160286 Projectmanager gebiedsaanpak aardgasvrij Rozenburg - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager gebiedsaanpak aardgasvrij Rozenburg
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht: Vanuit het cluster Stadsontwikkeling en de afdeling Projectmanagement zijn wij op zoek naar een tijdelijke Projectmanager Duurzaamheid voor de aanpak van het aardgas vrij maken in de wijk Rozenburg, en de coördinatie van de leeraanpak voor de Rotterdamse gebiedsaanpakken Aardgasvrij.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam / thuis
 • Startdatum: medio oktober 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32 uur
 • Duur opdracht: medio mei 2021
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 10/11
 • Tariefrange: 60 - 75
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 40. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
____________________________________________________
Documents:

Functieprofiel Projectmanager aanpak aardgasvrij maken Rozenburg - cluster SO (002).docx 25 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Sep 2020 14:25 — 1 Oct 2020 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:82 prerender:82 Total:87 Browser , (35.172.164.32 - 6)