Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

161023 Senior Functioneel Beheerder - cluster BCO IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Senior Functioneel Beheerder
 • Cluster: Bestuurs- en concernondersteuning - Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Gemeente Rotterdam zoekt een ervaren functioneel beheerder die samen met de product owners, team manager en collega's het functioneel beheer naar een hoger niveau tilt. Je zult als senior functioneel beheerder het team Functioneel Beheer Generiek gaan versterken.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting begin november 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32 - 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: € 75 - € 85
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 44, vermoedelijk op woensdag 28 oktober 2020. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal  3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Senior Functioneel beheerder v2 (002).docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Oct 2020 15:30 — 16 Oct 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:80 Total:80 Browser , (3.87.250.158 - 6)