Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

162255 Senior informatiebeheer IT Architectuur - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior informatiebeheer IT Architectuur
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Op de afdeling Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek (IIFO) ben je verantwoordelijk voor de analyse van deze complexe opdracht met een multidisciplinair karakter, onderzoekt relevante gegevens, verricht verkennende studies en werk je nauw samen met de Projectleider. Kortom, jij hebt het overzicht over de totale verandervraag.
In je rol als Senior informatieadviseur borg je dat architectuurafspraken worden uitgevoerd zoals afgesproken.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 193, Rotterdam / thuis
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 85-100
 • Detavast: Mogelijkheid tot kosteloze overname na 12 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 44/45. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
____________________________________________________
Documents:

Functieprofiel Senior informatieadviseur IT architectuur - cluster BCO IIFO.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Oct 2020 13:45 — 28 Oct 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:76 prerender:81 Total:81 Browser , (35.172.164.32 - 6)