Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

162775 Mendix Advanced Business Engineer- Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Juliette Haanappel

0102671050

jfm.haanappel@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Mendix Advanced Business Engineer
 • Cluster: Bestuurs- en concernondersteuning
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Mendix Advanced Business Engineer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD dienstverlening binnen Rotterdam. Binnen een agile scrum team werk je als Business Engineer aan het modelleren van (primaire) processen. Je werkt volgens afgesproken (Rotterdamse) standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af.
 • Werklocatie: Thuis, af en toe afstemming op locatie Librijesteeg 4
 • Startdatum: Begin december
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: ja, 3 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: € 75 - € 99
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: week 46
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.            
Documents:

Profiel Mendix Advanced Business Engineer Thomas (1).docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
29 Oct 2020 13:28 — 5 Nov 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:75 prerender:80 Total:85 Browser , (35.174.62.162 - 6)