Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

163746 Financieel medewerkers Tozo - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Financieel medewerkers Tozo
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

  De gemeente Rotterdam ondersteunt middels de uitvoering van o.a. de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de ondernemers van Rotterdam en een 30-tal; regiogemeenten.
  De afhandeling van de aanvragen TOZO is belegd bij consulenten die daarvoor zijn opgeleid. We willen dat iedereen krijgt waar recht op is; niet meer en niet minder.
  Inmiddels liggen er de nodige aantallen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau. De Samenloopsignalen die er liggen moeten we handmatig verwerken en daar hebben we financieel specialisten voor nodig.

   
  Hoofdtaken van deze functie
 • Verwerken van Samenloopsignalen vanuit het Inlichtingenbureau
 • Aanmaken en versturen van (terugvordering)beschikkingen en acceptgiro's
 • Opstellen van rapportages over de desbetreffende Samenloopsignaal met de bevindingen.
   
 • Werklocatie: Vanuit huis, kandidaat heeft zelf de beschikking over computer/laptop en een telefoon via het bureau geregeld
 • Startdatum: Naar verwachting per 30 november 2020
 • Aantal medewerkers: 10
 • Uren per week: 32 - 36 uur per week
 • Duur opdracht: 3 maanden
 • Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 * 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: € 42.50 - €52.50
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting  plaatsvinden op 16 en 17 november via MS Teams. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 15 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver drie kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.            
Documents:

Functieprofiel Financieel Medewerkers Tozo.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
6 Nov 2020 16:58 — 13 Nov 2020 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:95 prerender:100 Total:105 Browser , (3.239.9.151 - 7)