Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

163934 Medewerker Gegevensbeheer - cluster DV

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidenD.
 
 • Functienaam: Medewerker Gegevensbeheer
 • Cluster: Dienstverlening
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Je komt te werken in team Gegevensbeheerder en Routering. Dit team zet alle gegevens die binnen komen uit verschillende bronnen klaar voor gebruik in het primair proces voor de afdeling Producten & Diensten. Werkzaamheden die bij dit team vallen zijn bijvoorbeeld het afhandelen van bezwaren, het opwerken van mutaties uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Nieuw Handels Register.
 
 • Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting eind november 2020
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: 32 - 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 4 x 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: € 45 - € 55
 • Detavast: Ja, eventueel na 12 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 48. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal  5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Medewerker Gegevensbeheer - cluster DV.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Nov 2020 16:00 — 19 Nov 2020 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:95 prerender:100 Total:100 Browser , (3.239.9.151 - 6)