Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164075 Planner, Project Corona

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Zelda van Wijk

00

zl.vanwijk@rotterdam.nl

Information

Description:
Randvoorwaarden werving inhuurmedewerkers Corona

Op dit moment ligt er een opgave bij de GGD i.v.m. de huidige corona-crisis. Op de korte termijn worden verschillende functies uitgezet; medisch administratief medewerker, bron- en contactonderzoek medewerker, bemonsteraar, etc.

Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Planner
 • Cluster: MO
 • Werklocatie: Timmerhuis en de verschillende testlocaties.
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting 1 december 2020
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 36-40
 • Duur opdracht: t/m 30-9-2021
 • Verlengingsopties: 4 x 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tarief: €54,50
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 47. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, doorleenconstructies ook niet toegestaan
Tarief
Per rol wordt een vast tarief gehanteerd. Dit tarief is inclusief reiskosten, ORT en overwerk (super all-in tarief).

Voor deze uitvraag geldt een vast uurtarief van: €54,50

Aanlevering en beoordeling cv's
Om het proces te versnellen vragen we om de cv's op onderstaande manier aan te leveren:
 • Documentnaam: naam + functie + naam leverancier
 • Op het cv graag volgende gegevens toevoegen:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BIG registratie (indien van toepassing)
  • beschikbaarheid (uren en werkdagen + periode/duur beschikbaarheid)
  • uurtarief

We streven ernaar om binnen 5 werkdagen na sluiting een terugkoppeling te geven. Manager kan direct contact met kandidaten opnemen ter selectie. In andere gevallen vindt er geen gesprek plaats, maar vindt selectie plaats op basis van cv. We vragen de partijen ook hier om flexibiliteit. Zodra er iets bekend is zal dit worden teruggekoppeld.

Aan te leveren documentatie:
Wanneer een medewerker gaat starten, dienen de volgende documenten aangeleverd te worden via Negometrix:
 • Getekende integriteitsverklaring
 • Kopie VOG, ten minste op 11,12 en 13 (of aanvraagbewijs indien nog niet aanwezig)
 • CV met daarin de vermelding van het in dit document aangegeven uurtarief

Facturatie
 • Enkel gewerkte uren worden uitbetaald

Beoordeling
Op basis van de inhoud van het aangeleverde CV wordt in relatie tot het gevraagde functieprofiel bepaald of een kandidaat geschikt is.

Omdat er met een vast tarief wordt gewerkt, zullen cv's op volgorde van binnenkomst beoordeeld worden. Bij voldoende ontvangen cv's kan een uitvraag eerder gesloten worden.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
 
Documents:

Functieprofiel planner- DAS.docx 17 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
11 Nov 2020 14:18 — 17 Nov 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:99 prerender:99 Total:105 Browser , (3.239.9.151 - 7)