Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164764 Directieadviseur - cluster BCO / W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Directieadviseur
 • Cluster: Bestuurs- en Concernondersteuning / Werk & Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als Directieadviseur bekleed je een belangrijke adviesrol tussen de IT-directie en het sociaal domein van de gemeente. Je levert een integrale bijdrage aan de kaderstellende, beleidsmatige en uitvoerende taken die binnen de directie IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair & Onderzoek) zijn belegd en vertaalt dat naar het cluster W&I (Werk en Inkomen). Je treedt op als de spreekwoordelijke 'spin in het web' waarbij je deel uitmaakt van de directiestaf die de directie, afdelingshoofden en bestuur ondersteunt bij belangrijke financiële bedrijfsvoerings- en besturingskwesties.
 
 • Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting 01-01-2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: € 75 - € 90
 • Detavast: Ja, bij goed functioneren dient de leverancier akkoord te gaan met kosteloze overname van de kandidaat na de aanvankelijke inhuurperiode.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 3 en 4 december 2020. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Directieadviseur - cluster BCO - WI.docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 Nov 2020 17:00 — 27 Nov 2020 6:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:4 load:83 prerender:93 Total:93 Browser , (3.238.225.8 - 7)