Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164815 Senior Inspecteur (voor begeleiding junioren) - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior Inspecteur (voor begeleiding junioren)
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Voor deze opdracht zijn we op zoek naar iemand met niet alleen ruime ervaring op het gebied van Toezicht & Handhaving maar ook iemand die zijn kennis graag overdraagt aan circa 6 junior inspecteurs en deze gaat coachen en begeleiden tot allround inspecteurs.
 • Werklocatie: Op diverse locaties binnen de regio Rotterdam
 • Startdatum: 1 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-36 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2x6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 70 - 85 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 49. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. 
Documents:

Functieprofiel inspecteur senior 24-36.pdf 102 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Nov 2020 13:30 — 27 Nov 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:87 prerender:87 Total:97 Browser , (18.206.194.21 - 6)