Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164958 Programmamanager werkend vervoersysteem Metro aan Zee - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Programmamanager Werkend vervoersysteem Metro aan Zee (verlenging Hoekse Lijn)
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
  De doelstelling van dit programma is in dienst stelling en start exploitatie van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn - Metro aan Zee. Onderdeel van het programma zijn het project voor realisatie van de infrastructuur en de projecten voor voorbereiding van het beheer en voorbereiding van de exploitatie. Daarnaast zijn er activiteiten die binnen het programma worden uitgevoerd zoals de voorbereiding van de aanvraag van de indienststellingsvergunning en de operationele testen.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 193 / thuis
 • Startdatum: 14 december 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24-32 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden
 • FSK: 13-14
 • Tariefrange: 130-145 euro per uur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 49. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan  1 kandidaat aanbieden.
____________________________________________________
Documents:

Functieprofiel Programmamanager WVS - cluster SO.docx 132 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
26 Nov 2020 10:55 — 3 Dec 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:10 load:101 prerender:106 Total:111 Browser , (35.174.62.162 - 7)