Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166101 Financieel analist - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: financieel analist
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

  Als financieel analist bewaak je samen met het team bewaakt de voortgang van de business ten opzichte van de (financiële) doelstellingen. Je draagt bij \aan het in control zijn binnen het concern.
 • Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast. Zodra weer mogelijk: Wilhelminakade 179
 • Startdatum: Begin januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 10 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 2 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: € 85 - € 90
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken worden vooralsnog gehouden in week 51/52. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: ja
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te
Documents:

Functieprofiel Financieel Analist (def).docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Dec 2020 15:30 — 17 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:4 load:81 prerender:81 Total:86 Browser , (18.204.56.97 - 7)