Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166304 Gastcrew testlocaties - Project Corona

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Kevin Groen

00

k.groen@rotterdam.nl

Information

Description:
Beste leverancier,
In het begin van de coronacrisis hebben we,bij de inhuur van medewerkers voor de coronaorganisatie van de GGD Rotterdam Rijnmond, beperkt gebruik gemaakt van de richtsnoer van de Europese Unie om af te mogen wijken van de geldende Europese aanbestedingsregels. Helaas is de coronacrisis nog niet ten einde en willen we de personen die we in het begin hebben ingehuurd verlengen. Deze aanbesteding is gericht op het verlengen van die medewerkers. Deze medewerkers hebben alleen bij deze aanbesteding voorrang bij de gunning van opdracht. Buiten deze aanbesteding zullen we nog regelmatig nieuwe uitvragen uitzetten voor vervanging of uitbreiding van de coronaorganisatie.


Randvoorwaarden werving inhuurmedewerkers Corona

Gezien de huidige crisis, verwachten wij van partijen dat deze mee kunnen bewegen bij opschaling, maar ook bij afschaling. De gemeente wil de mogelijkheid hebben om per direct, maar met een opzegtermijn van 4 dagen afscheid te kunnen nemen als bijvoorbeeld het werk sterk afneemt. De capaciteitsbehoefte zal hierin leidend zijn. Ingeroosterde medewerkers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgemeld voor de ingeplande dienst.

Medewerkers die geplaatst zijn op een bepaalde functie kunnen na overleg met en goedkeuring door medewerker en leverancier gedurende de looptijd van de inhuurovereenkomst worden geplaatst op een andere functie binnen de corona organisatie. Het tarief dat bij de betreffende functie hoort wordt dan uiteraard ook aangepast.

Tarief
Tarief is inclusief reiskosten, ORT en overwerk (super all-in tarief).
Voor deze uitvraag geldt een vast uurtarief van: €29,50

Beschikbaarheid
Kandidaten dienen minimaal 3 dagen (24 uur) per week beschikbaar te zijn, waarvan 1 dag in het weekend

Initiële inzet: 1-1-2021 t/m 30-6-2021
Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
Aantal kandidaten: 4

Aanlevering en beoordeling cv's
Om het proces te versnellen vragen we om de cv's op onderstaande manier aan te leveren:
 • Documentnaam: naam + functie + naam leverancier
 • Op het cv graag volgende gegevens toevoegen:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BIG registratie (indien van toepassing)
  • beschikbaarheid (uren en werkdagen + periode/duur beschikbaarheid)
  • uurtarief

Aan te leveren documentatie:
Wanneer een medewerker gaat starten, dienen de volgende documenten aangeleverd te worden via Negometrix:
 • Getekende integriteitsverklaring
 • Kopie VOG, ten minste op 11,12 en 13 (of aanvraagbewijs indien nog niet aanwezig)
 • CV met daarin de vermelding van het in dit document aangegeven uurtarief

Facturatie
 • Enkel gewerkte uren worden uitbetaald

Beoordeling
Op basis van de inhoud van het aangeleverde CV wordt in relatie tot het gevraagde functieprofiel bepaald of een kandidaat geschikt is.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
 
Documents:

Functieprofiel Gastcrew - DAS.docx 21 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
11 Dec 2020 14:30 — 15 Dec 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:10 load:84 prerender:90 Total:90 Browser , (35.175.191.46 - 6)