Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166530 Technisch projectmanager - cluster IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Technisch projectmanager
 • Cluster: IIFO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als Technisch projectmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van een of meer van onze ICT-projecten volgens de PRINCE2 methodiek. Je communicatieve vaardigheden uit je gedurende de totale doorloop van ieder project, door het vertalen van de klantvraag in een projectplan, je samenwerking met de vakafdelingen, het vroegtijdig signaleren en rapporteren van voortgang, budget en risico's.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / thuis
 • Startdatum: 1 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 90-100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 52. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden.
____________________________________________________
Documents:

Functieprofiel Technisch projectmanager - cluster BCO IIFO.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Dec 2020 17:30 — 23 Dec 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:87 prerender:87 Total:91 Browser , (35.175.191.46 - 7)