Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

167256 Inkomensconsulent TONK - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent TONK
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
De gemeente Rotterdam ondersteunt middels de uitvoering van o.a. de TOZO de ondernemers van Rotterdam en een 30-tal; regiogemeenten.
Per 1 februari 2021 komt daar de TONK bij. De TONK is een noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te geraken of al geraakt zijn.
 
 • Werklocatie: Vanwege de Covid-19 is de werklocatie vanuit huis
 • Startdatum: Medio januari 2021
 • Aantal medewerkers: 5
 • Uren per week: 32 - 36 uur per week
 • Duur opdracht: 2 maanden
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €42.50 - €50.00
 • Afwijkende werktijden:Mogelijk overwerk in avond en of weekenden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen vooralsnog worden gehouden op 12 en januari. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan drie kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Inkomensconsulent TONK.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Jan 2021 10:11 — 11 Jan 2021 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:88 prerender:88 Total:93 Browser , (3.238.72.180 - 6)