Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

167667 Adviseur Leren en Ontwikkelen - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Adviseur Leren en Ontwikkelen
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Een leer- en ontwikkelprogramma opstellen tijdens de coronapandemie is zo makkelijk nog niet! Als conceptueel denker met een duidelijke visie maak je opleiden voor iedereen mogelijk. Heb jij bij het lezen van deze introductie de ideale kandidaat in gedachten? Lees dan snel verder. 
 
 • Werklocatie: Schiekade 830. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting 15 februari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 4 x 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: € 70 - € 85
 • Afwijkende werktijden: Nee
 • Detavast: Ja, bij wederzijdse tevredenheid overname mogelijk na 12 maanden.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 4. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. 
Documents:

Functieprofiel Adviseur Deskundigheidbevordering WSP Rijnmond.docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
11 Jan 2021 8:55 — 18 Jan 2021 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:87 prerender:92 Total:97 Browser , (35.172.224.102 - 7)