Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168088 Kwaliteitsadviseur bedrijfsvoering - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Kwaliteitsadviseur bedrijfsvoering
 • Cluster: Stadsontwikkeling 
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Dankzij jouw nauwkeurige manier van werken verlopen onze audits en controles tijdig en volgens vastgestelde processen.
 • Werklocatie: Thuiswerken volgens RIVM richtlijnen zodra weer mogelijk Wilhelminakade 179
 • Startdatum: medio februari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 2 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 60 - 70 euro 
 • Afwijkende werktijden: n.v.t. 
 • Detavast: Kostenloze overname na 12 maanden inhuur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 4 of 5. inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. 
Documents:

Def. functieprofiel.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Jan 2021 16:00 — 22 Jan 2021 16:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:227 load:2855 prerender:3048 Total:3053 Browser , (3.238.136.36 - 7)