Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168233 Specialist E-suite - cluster BCO IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Specialist E-Suite
 • Cluster: BCO IIFO 
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als eSuite Specialist draag je bij aan de Rotterdamse dienstverlening waarvan ruim 650.000 Rotterdammers gebruik kunnen maken. Het kan dus heel goed zijn dat als jij Rotterdammer bent, je te maken krijgt met iets waar je zelf aan hebt gewerkt! Of het nu het gaat om het aanvragen van een parkeervergunning, het maken van een afspraak voor een huwelijk of het doen van een melding als er op straat iets gerepareerd moet worden. Er zijn talloze processen bij de gemeente Rotterdam waarbij jij de uitdaging aangaat om deze zo klantvriendelijk en functioneel mogelijk te maken.
 • Werklocatie: Thuis / Wilhelminakade 179
 • Startdatum: medio februari 2021
 • Aantal medewerkers: 1 
 • Uren per week: 16-24
 • Duur opdracht: 12 maanden 
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden 
 • FSK: 10
 • Tariefrange: 75-85
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 4/5. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad' (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
_________________________________________________________
Documents:

Functieprofiel eSuite specialist - BCO IIFO.docx 20 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 Jan 2021 12:05 — 26 Jan 2021 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:9 load:74 prerender:74 Total:80 Browser , (44.212.99.208 - 7)