Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

171420 Contractmanager Maastunnel - Cluster SO IBR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Contractmanager Maastunnel
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

De gemeente Rotterdam werkt aan een nieuw onderhoudscontract voor het Maastunnelcomplex, waarvan een deel zojuist is gerenoveerd. De gemeente Rotterdam wil het onderhoud op een andere wijze in de markt zetten en is om die reden op zoek naar een projectmanager die sturing kan geven aan de totstandkoming van een langjarig (prestatie) onderhoudscontract voor het gehele complex (een gedeeltelijk Rijksmonument, dat bestaat uit diverse verkeerstunnels, toegangs-, parkeer- en ventilatiegebouwen, onderdoorgangen en complexe installaties). De rol vraagt kennis en ervaring met infrastructurele projecten, geïntegreerde contractvormen en 2 fase aanbesteden. Het vinden van de meest passende specificatie en contractvorm is onderdeel van de voorbereiding.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / / thuiswerken volgens RIVM richtlijnen.
 • Startdatum: Zo snel mogelijk, naar verwachting eind maart 2021.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 20-24 uur
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 6 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €90 - €100
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 11. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.


Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.


Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.


Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Profiel DAS Contractmanager onderhoudscontract Maastunnel_LeoV (1).docx 36 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Mar 2021 8:00 — 8 Mar 2021 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:79 Total:84 Browser , (34.239.154.240 - 6)