Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

172276 Allround Toezichthouder - Cluster SO IBR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Allround Toezichthouder
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

De realisatie van ORC de Hazelaar betekent voor gemeente Rotterdam een grote stap in het bieden van goede huisvesting voor onderwijs en revalidatiezorg. Het gebouw, ontworpen door toonaangevend architect Koen van Velsen, biedt ruimte voor twee speciaal onderwijs scholen (voor leerlingen met een lichamelijke- of meervoudige beperking), een revalidatiezorginstelling en uitgebreide sportvoorzieningen. Deze doelgroep vraagt specifieke voorzieningen, zo zijn er veel unieke ruimten te realiseren. Van leslokalen, verzorgingsruimten, behandelkamers en oefenzalen tot  sportzalen en een therapiezwembad. Samen met de bouwdirectie, zorg jij als toezichthouder, ervoor dat onderwijs- en zorgprofessionals hun rol weer optimaal kunnen vervullen!
 
 • Werklocatie: Hazelaarweg 100
 • Startdatum: 1 mei 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16-24
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 10
 • Tariefrange: €60 - €70
 • Afwijkende werktijden: Incidenteel afhankelijk van planning aannemer, ongeveer 1x per maand
 • Detavast: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 12/13. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee.


Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.


Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.


Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.


Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

20210226_Functieprofiel Toezichthouder Hazelaar (1)opmJ.docx 131 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 Mar 2021 8:00 — 30 Mar 2021 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:100 prerender:100 Total:104 Browser , (3.239.9.151 - 6)