Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

173908 Adviseur veranderopgave 'DWARSS' - cluster IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Adviseur veranderopgave 'DWARSS'
 • Cluster: SO PMB
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als adviseur veranderopgave van programma DWARSS biedt je uitstekende ondersteuning en advies voor het zaakgewijs werken! Als rode draad door alle fasen (voorbereiding, analyse, bouw, test, productie) heen ondersteunt het veranderteam de partijen die zaakgewijs werken inrichten, ingericht hebben en willen door ontwikkelen.
 • Werklocatie: Diverse locaties te Rotterdam / thuis 
 • Startdatum: z.s.m., naar verwachting 1 april 2021 
 • Aantal medewerkers: 1 
 • Uren per week: 24-32 uur 
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 6 maanden 
 • FSK: 11 
 • Tariefrange: 75-95 
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 13.  Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee 

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

_________________________________________________________
Documents:

Functieprofiel - Adviseur veranderopgave DWARSS - cluster IIFO.docx 125 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Mar 2021 12:28 — 29 Mar 2021 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:79 Total:84 Browser , (34.239.154.240 - 6)