Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

174079 Adviseur/Projectleider testen beheer, project Corona

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jill Ober

000000

j.ober@rotterdam.nl

Information

Description:
Beste leverancier,
In het begin van de coronacrisis hebben we bij de inhuur van medewerkers voor de coronaorganisatie van de GGD Rotterdam Rijnmond, beperkt gebruik gemaakt van de richtsnoer van de Europese Unie om af te mogen wijken van de geldende Europese aanbestedingsregels. Helaas is de coronacrisis nog niet ten einde en willen we de personen die we in het begin hebben ingehuurd verlengen. Deze aanbesteding is gericht op het verlengen van die medewerkers. Deze medewerkers hebben alleen bij deze aanbesteding voorrang bij de gunning van opdracht. Buiten deze aanbesteding zullen we nog regelmatig nieuwe uitvragen uitzetten voor vervanging of uitbreiding van de coronaorganisatie.

Randvoorwaarden werving inhuurmedewerkers Corona
Gezien de huidige crisis, verwachten wij van partijen dat deze mee kunnen bewegen bij opschaling, maar ook bij afschaling. De gemeente wil de mogelijkheid hebben om per direct, maar met een opzegtermijn van 4 dagen afscheid te kunnen nemen als bijvoorbeeld het werk sterk afneemt. De capaciteitsbehoefte zal hierin leidend zijn. Ingeroosterde medewerkers kunnen uiterlijk 4 dagen van tevoren worden afgemeld voor de ingeplande dienst.

Medewerkers die geplaatst zijn op een bepaalde functie kunnen na overleg met en goedkeuring door medewerker en leverancier gedurende de looptijd van de inhuurovereenkomst worden geplaatst op een andere functie binnen de corona organisatie. Het tarief dat bij de betreffende functie hoort wordt dan uiteraard ook aangepast.

Tarief
Voor deze uitvraag geldt een uurtarief van: 80 euro per uur
(super all-in tarief).

Beschikbaarheid
Kandidaten dienen minimaal 4 dagen (32 uur) per week beschikbaar te zijn. Inzet in de weekenden kan voorkomen, niet structureel. Geen mogelijkheid tot verlof gedurende eerste 3 maanden. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar kandidaten die 36-40 uur per week beschikbaar zijn

Start werkzaamheden:   1 april 2021
Aantal kandidaten:  1
Initiële duur opdracht: t/m 30-09-02021
Verlengingsopties:  4 x 3 maanden

Aanlevering en beoordeling cv's
Graag de cv's op onderstaande manier aan te leveren:
 • Documentnaam: naam + functie + naam leverancier
 • Op het cv graag volgende gegevens toevoegen:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BIG registratie (indien van toepassing)
  • beschikbaarheid (uren en werkdagen + periode/duur beschikbaarheid)
  • uurtarief

We streven ernaar om binnen 5 werkdagen na sluiting een terugkoppeling te geven. Manager kan direct contact met kandidaten opnemen ter selectie. In andere gevallen vindt er geen gesprek plaats, maar vindt selectie plaats op basis van cv. We vragen de partijen ook hier om flexibiliteit. Zodra er iets bekend is zal dit worden teruggekoppeld.

Aan te leveren documentatie:
Wanneer een medewerker gaat starten, dienen de volgende documenten aangeleverd te worden via Negometrix:
 • Getekende integriteitsverklaring
 • Kopie VOG, op screeningsprofiel 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier (of aanvraagbewijs indien nog niet aanwezig) niet ouder dan 1 jaar op het moment van indienen.
 • CV met daarin de vermelding van het in dit document aangegeven uurtarief

Facturatie
 • Enkel gewerkte uren worden uitbetaald

Beoordeling
Op basis van de inhoud van het aangeleverde CV wordt in relatie tot het gevraagde functieprofiel bepaald of een kandidaat geschikt is.

Omdat er met een vast tarief wordt gewerkt, zullen cv's op volgorde van binnenkomst beoordeeld worden. Bij voldoende ontvangen cv's kan een uitvraag eerder gesloten worden.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

DAS profiel Adviseur - Projectleider Testen 22032021.docx 39 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Mar 2021 10:42 — 26 Mar 2021 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:95 prerender:95 Total:100 Browser , (3.239.9.151 - 7)