Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

174341 Medewerker Parkeernaheffingen - cluster DV

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Medewerker Parkeernaheffingen
 • Cluster: Dienstverlening
 • Korte omschrijving van de opdracht:


Het aantal bezwaren is hoog. Er ligt een flinke opgave om deze allemaal tijdig te verwerken. Maar jij ziet jezelf als de aangewezen persoon om dit aan te pakken. Want dit kan wel eens dé stap in je carrière zijn die deuren opent!

 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Thuiswerkbeleid: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. De inwerkperiode van 4 tot 8 weken vindt echter wel plaats op kantoor. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Zo snel mogelijk
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: 32 - 40
 • Duur opdracht: 3 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 7
 • Tariefrange: € 35 - € 45
 • Afwijkende werktijden: Nee
 • Detavast: Ja, bij wederzijdse tevredenheid kosteloze overname na 6 maanden.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 14/15. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Medewerker Parkeernaheffingen - cluster DV.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Mar 2021 9:00 — 1 Apr 2021 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:84 Total:89 Browser , (34.239.154.240 - 6)