Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

175708 Toezichthouder verkeerstechnische installaties - SB

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Liesa Aitton

00

l.aitton@rotterdam.nl

Information

Description:

Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Toezichthouder verkeerstechnische installaties
 • Cluster: Cluster Stadsbeheer
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Rotterdam is een stad in beweging, waar altijd iets te beleven is. Help jij mee deze stad veilig en in beweging te houden?
 • Werklocatie: Werkzaamheden zullen grotendeels buiten op diverse projectlocaties uitgevoerd worden. Deze locaties liggen verspreid door Rotterdam. Gezien de corona richtlijnen, zal je ook deels vanuit huis werken.
 • Startdatum: Zo snel mogelijk, naar verwachting begin/medio mei.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-40
 • Duur opdracht: 1 jaar
 • Verlengingsopties: 2x 6 maanden
 • FSK: 7
 • Tariefrange: €67,00 - €87,00
 • Afwijkende werktijden: Er is regelmatig sprake van werkzaamheden in avonden, nachten, en weekenden. Er is geen sprake van vaste roosters. Werktijden worden binnen het team onderling afgestemd.
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 17. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

FP Toezichthouder Verkeerstechnische Installaties v2.docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Apr 2021 14:00 — 23 Apr 2021 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:0 load:76 prerender:76 Total:81 Browser , (3.235.78.122 - 6)