Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

176688 Taxateur Commerciële objecten - cluster DV

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Taxateur commerciële objecten
 • Cluster: Dienstverlening
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Daar sta je dan middenin winkelcentrum Alexandrium. Eén van je taken is het analyseren van een aantal transacties. Jij bekijkt welke invloed de verbouwingen hebben gehad op de meest recente huurprijzen. In de middag lever jij input aan de analist om het modelmatig waarderen van jouw categorie objecten nog beter te laten verlopen, want jij ziet altijd ruimte voor verbetering! Smaakt deze werkdag naar meer? Dan is dit dé uitdaging voor jou.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Thuiswerkbeleid: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Naar verwachting 1 juni 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 10
 • Tariefrange: € 70 - € 80
 • Afwijkende werktijden: Nee
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 20. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. 
Documents:

Functieprofiel Taxateur commerciële objecten - cluster DV.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 May 2021 12:30 — 11 May 2021 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:15 load:90 prerender:97 Total:97 Browser , (34.239.154.240 - 7)