Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

176855 Planner Projecten en Capaciteit - Cluster SO IBR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Planner Projecten en Capaciteit  
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Binnen het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Planner Projecten en Capaciteiten. Als planner projecten en capaciteiten ben je verantwoordelijk voor een goede planning van verschillende projecten. 
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / thuiswerken i.v.m. RIVM richtlijnen.
 • Startdatum: Z.s.m naar verwachting begin juni 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 24 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 9/10
 • Tariefrange: €70 - €90
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 20. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee.


Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.


Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3  kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.


Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.


Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat  aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel_Planner (1).docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 May 2021 10:30 — 11 May 2021 10:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:76 prerender:76 Total:81 Browser , (3.238.72.180 - 6)