Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

177754 Procesleider Inkomsten Uit Eigen Bedrijf Tozo - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Procesleider Inkomsten Uit Eigen Bedrijf
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
   
Wil jij de ondernemers van Rotterdam en omgeving helpen ondersteunen om door de Coronamaatregelen heen te komen? Wij zijn op zoek naar een Procesleider voor het project TOZO / TONK010.
 • Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Eerst mogelijke start medio mei 2021
 • Aantal medewerkers:1
 • Uren per week: 36 uur per week
 • Duur opdracht: Tot en met 31 december 2021
 • Verlengingsopties: 2 * 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €70 - €80
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in week 21. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
Documents:

Profiel Procesleider Inkomsten Uit Eigen Bedrijf.docx 127 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 May 2021 17:30 — 25 May 2021 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:80 prerender:80 Total:85 Browser , (3.238.72.180 - 6)