Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

178258 Testmanager handhavingssystemen - Cluster SB

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Selma Karaca

00

s.karaca3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Testmanager handhavingssystemen
 • Cluster: Stadsbeheer
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als testmanager zorg jij ervoor dat circa 500 collega's van de afdeling Handhaving aan het eind van 2021 kunnen werken vanuit een nieuw en innovatief handhavingssysteem.
 • Werklocatie: Kleinpolderplein 3-5
 • Startdatum: 1 juli 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1x 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €95,00 - €105,00
 • Afwijkende werktijden: Niet van toepassing
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 22/23. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja, doorleenconstructies zijn ook mogelijk

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

FP Testmanager handhavingssystemen met opm JdJ (1).docx 125 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
26 May 2021 9:28 — 2 Jun 2021 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:79 prerender:84 Total:84 Browser , (35.174.62.162 - 6)