Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

187112 Marktconsultatie Huiselijk geweldarrangementen

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jennyfer Spencer

0610636594

j.spencer@rotterdam.nl

Information

Description:
De gemeente Rotterdam wenst huiselijk geweldarrangementen in te kopen waarin een combinatie gevormd wordt van jeugdhulp en  Wmo-maatwerkondersteuning. Op deze manier kan het hele gezin geholpen worden en staat de veiligheid van de gezinsleden centraal.
Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding organiseert de Gemeente een schriftelijke marktconsultatie (mogelijk) gevolgd door enkele individuele vervolggesprekken met partijen.

De gemeente Rotterdam nodigt partijen met expertise op het gebied van huiselijk geweld uit om deel te nemen aan deze marktconsultatie. U kunt zich aanmelden als geïnteresseerde door uw gegevens in te vullen bij de vragenlijst "Aanmelding Marktconsultatie" en deze op dit aanbestedingsplatform in te dienen, zoals beschreven in de 'instructies' van dit platform.
De reactie op de vragen van de Gemeente dient u vóór de datum zoals bepaald in het tabblad 'planning' in te dienen via de berichtenmodule.

12-10-2021: Nota van inlichtingen

De Nota van inlichtingen is gepubliceerd. Deze vindt u bij de bijlage en onder de tenderdocumenten. Ter verduidelijking is bijlage 5 aan de marktconsultatiedocumenten toegevoegd. 
 
Documents:

20211021 Bijlage 5 Wmo-arrangementen Slachtoffers huiselijk geweld (n.a.v. NvI).pdf 40 Kb

Download

Preview

20211021 Nota van inlichtingen.pdf 67 Kb

Download

Preview

Bijlage 1 Formulier nadere inlichtingen.doc 53 Kb

Download

Preview

Bijlage 2 Consultatiedocument richting HG-arrangementen.pdf 154 Kb

Download

Preview

Bijlage 3 Resultatengids Wmo-arrangementen clientgroep (O)GGZ en of VB semimuraal en intramuraal.pdf 199 Kb

Download

Preview

Bijlage 4 Vragen aan deelnemende partijen.docx 63 Kb

Download

Preview

Marktconsultatiedocument HG-arrangementen.pdf 114 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:5 load:88 prerender:98 Total:103 Browser , (18.232.31.206 - 7)