Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

191685 Proces- en Projectmanager Zonne-energie - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Proces- en Projectmanager Zonne-energie 
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Jij bent van ontwikkelen en sturing geven aan projecten die gericht zijn op de zonne-stroom. Jij gaat de uitdaging aan om met heldere communicatie een goede afstemming met diverse stakeholders te creëren.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179
  Thuiswerkbeleid: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting medio januari 2022
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32 - 36 uur 
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden 
 • FSK: 12
 • Tariefrange: €100 - €115
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 1. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee, ook doorleenconstructies voor zzp-ers vallen hieronder.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal drie kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. 
Documents:

PM Zonne-energie II.docx 27 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Dec 2021 9:28 — 24 Dec 2021 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2212.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:79 Total:84 Browser , (18.204.56.97 - 7)